Lu dunaturi

Liggennumi st’ammitu stetti attentu

ca c’è na lista d’accussì nutrita

di noma di picciotti di talentu

cu la cuscenza sicuru pulita

cu duna cunfortu a cu avi turmentu

a lu firutu stuia la firita

cu duna qualchi cosa senza ‘ntentu

fa n’azioni nobili e gradita

ma nun c’è paraguni ne’ cummentu

l’omu ca duna sangu duna vita

 

Calogero Rinollo

(composta durante la Festa del Donatore di Palma di Montechiaro)